Questions

Llibre de Paper de vidre

Un altre got d’absenta

L’aeroplà del Raval

Un bàrbar al jardí