Questions

Col·lecció narrativa

Verdaguer Edicions

Col·lecció de poesia

Editorial Mediterrània

Max Picard

La Galera

Estrella Polar

Apunta al 10

Bob el Manetes

Barça Toons

Abacus

Amsterdam

Llibres FLS