Questions

Universitat Autònoma de Barcelona

Disseny web de l’exposició virtual «Tomàs Garcés, un enllaç entre literatures».
Correcció i traducció dels textos.

garcésentreliteratures