Questions

Mortadel·lo i Filemó

Traducció al català de l’àlbum Al mam que no ve d’un pam de Mortadel·lo i Filemó per a Ediciones B