Questions

Max Picard

Serveis editorials per a La Galera.

Correcció dels dos volums, en català i castellà, de Max Picard i el maleït pèndol de Foucault, i Max Picard i l’enigma dels dinosaures, de Marc Boada

Disseny de la graella base i de les tipografies de l’interior. Maquetació als dos idiomes.

Il·lustracions de Pere Mejan

Pàgines 1 i 2: exemples de l’interior
Pàgina 3: Cobertes