Questions

Ikea i Fundació Terra

Disseny díptic i fulletó adhesiu per a Ikea i la Fundació Terra sobre els hàbits mediambientals.

Il·lustracions: Roger Simó