Questions

Polígrafa

Traducció de biografies de pintors (castellà-català) per a Polígrafa i el diari Avui