Questions

Apunta al 10

Apunta al 10, de Sisu Lagares (Editorial Pòrtic).

Correcció d’estil, disseny de maqueta, correcció ortotipogràfica, disseny de coberta, redacció de contracoberta i tancament de coberta i tripa per a impremta.