Questions

Amsterdam

Serveis editorials: maquetació i correcció d’ortotipogràfiques per a l’editorial Amsterdam i disseny de la coberta d’Un pas en fals