Questions

Abacus

Serveis editorials: disseny de la graella base, maquetació i correccions ortotipogràfiques dels dos primers números de llançament per a l’editorial Món Abacus